Menu

Novinky

« back

next »

  • Spustili sme do prevádzky digitálnu rádiovú sieť Motorola MOTOTRBA pre mestskú políciu v Martine.

    Vďaka zabudovaným príjímačom GPS vo vysielačkách umožňuje sledovať pohyb policajtom priamo na vizualizácii.

  • Ako prvá firma na Slovensku sme inštalovali evakuačný rozlas do cestného tunela Branisko.

    Systém umožňuje operátorom tunela efektívnejšiu evakuáciu ľudí uveznených v tuneli. Viac

Rýchly kontakt

Rádiové pokrytie

Úlohou tunelovej technológie je zabezpečiť šírenie elektromagnetických vĺn v uzavretých priestoroch - v tuneli, príp. inom uzavretom priestore, kde je šírenie rádiových vĺn obmedzené.

Návrh a realizácia pokrytia je pomerne náročná a špecifická záležitosť. Naše znalosti, skúsenosti a technológia nám dovoľujú v tejto oblasti splniť zákazníkove špecifické požiadavky. Ako prvá firma na Slovensku sme sa podujali a úspešne zvládli pokryť tunel Branisko a Horelica.

Použitú technológiu tvoria vyžarovací trakt a VF aktívne obvody na technologickom stanovisku tunela Horelica. Vyžarovací trakt je tvorený sieťou vyžarovacích káblov – štrbinových antén, ktoré tvoria v zakrytých priestoroch spojité rádiové pole. VF aktívne obvody filtrujú a selektívne zosilňujú rádiové signály jednotlivých služieb. Tento systém umožňuje spojenie dispečerského centra jednotlivých služieb s mobilnými účastníkmi danej služby bez prerušenia vo vnútri i mimo tunela. Celý systém šíri v uzavretom priestore koherentný signál, a tým sa eliminuje problém interferenčných hvizdov pri vjazde a výjazde z tunela.

Systém zabezpečuje ešte ďalšie funkcie:

  • Vstup do rádiovej siete údržby tunela
  • Vstup operátorov do rozhlasového vysielania
  • Zaznamenávanie komunikácie vybraných služieb na zálohovacie zariadenie
  • Monitorovanie celého systému s napojením na centrálny riadiaci systém

Električkový tunel

Fotografie z električkového tunela v Bratislave Fotografie z električkového tunela v Bratislave Fotografie z električkového tunela v Bratislave

Fotografie z električkového tunela v Bratislave Fotografie z električkového tunela v Bratislave

Tunel Branisko

Fotografie z tunela Branisko Fotografie z tunela Branisko Fotografie z tunela Branisko

Fotografie z tunela Branisko Fotografie z tunela Branisko Fotografie z tunela Branisko

Tunel Horelica

Fotografie z tunela Horelica Fotografie z tunela Horelica

Fotografie z tunela Horelica Fotografie z tunela Horelica