Menu

Novinky

« back

next »

 • Spustili sme do prevádzky digitálnu rádiovú sieť Motorola MOTOTRBA pre mestskú políciu v Martine.

  Vďaka zabudovaným príjímačom GPS vo vysielačkách umožňuje sledovať pohyb policajtom priamo na vizualizácii.

 • Ako prvá firma na Slovensku sme inštalovali evakuačný rozlas do cestného tunela Branisko.

  Systém umožňuje operátorom tunela efektívnejšiu evakuáciu ľudí uveznených v tuneli. Viac

Rýchly kontakt

Návrh a realizácia rádiových sietí

Mikrovlnné spoje (rádioreleové spoje) prenášajú signály na veľké vzdialenosti. V súčasnosti už plne digitálne. Používajú ich napr. telekomunikácie na prenos telefónnych kanálov ako i ďalších dát, alebo televízia na prenos televíznych kanálov.

Služby pre výstavbu mikrovlnných spojov

 • konzultácie v oblasti rádiových sieti,
 • návrhy rádiových sieti pre fóniu i dátové prenosy,
 • meranie a simulácia trás pre telemetriu a fóniu,
 • technické školenia, príprava a rádiotelefónne skúšky,
 • technická pomoc pri vybavovaní frekvencie,
 • výber miesta pre základňovú stanicu a retranslačnú stanicu,
 • montáž rádiovej siete,
 • uvedenie rádiovej siete do prevádzky a odovzdanie.

Mikrovlnné spoje

Mikrovlnné spoje (rádioreleové spoje) prenášajú signály na veľké vzdialenosti. V súčasnosti už plne digitálne. Používajú ich napr. telekomunikácie na prenos telefónnych kanálov ako i ďalších dát, alebo televízia na prenos televíznych kanálov.

Služby pre výstavbu mikrovlnných spojov

 • návrhy rádiových sieti
 • možnosť realizácie ľubovoľnej sieťovej topológie
 • meranie a simulácia trás
 • technická pomoc pri vybavovaní frekvencie
 • výber miesta retranslačnej stanice
 • projektovanie retranslačných staníc
 • výstavba retranslačných staníc a rádioreleových trás
 • nastavenie a uvedenie do prevádzky

Hromadné rádiové siete

Verejné hromadné siete sú dnes najrozšírenejšie komunikačné siete, napr. mobilná GSM sieť alebo podnikové bunkové rádiotelefónne systémy ako je DECT. Trunkingové siete sú hromadné rádiové siete s dynamickým prideľovaním prevádzkových kanálov. Jeden kanál je riadiaci, ktorý riadi prevádzku a prideľovanie kanálov.

 • konzultácie v oblasti rádiových sieti
 • návrhy rádiových sieti
 • meranie a simulácia trás
 • technická pomoc pri vybavovaní frekvencie
 • výber miesta pre základňovú stanicu
 • projektovanie základňových staníc
 • vybavenie stavebného povolenia
 • výstavba a inštalácia základňových a retranslačných staníc a rádioreleových trás
 • kolaudácia telekomunikačnej stavby

Referencia: Vodné dielo Gabčíkovov

Fotografie z vodnej elektrárne Gabčíkovo Fotografie z vodnej elektrárne Gabčíkovo Fotografie z vodnej elektrárne Gabčíkovo

Fotografie z vodnej elektrárne Gabčíkovo Fotografie z vodnej elektrárne Gabčíkovo Fotografie z vodnej elektrárne Gabčíkovo