Menu

Novinky

« back

next »

 • Spustili sme do prevádzky digitálnu rádiovú sieť Motorola MOTOTRBA pre mestskú políciu v Martine.

  Vďaka zabudovaným príjímačom GPS vo vysielačkách umožňuje sledovať pohyb policajtom priamo na vizualizácii.

 • Ako prvá firma na Slovensku sme inštalovali evakuačný rozlas do cestného tunela Branisko.

  Systém umožňuje operátorom tunela efektívnejšiu evakuáciu ľudí uveznených v tuneli. Viac

Rýchly kontakt

HMZ 433 Ultra Fast

Rádiomodem HMZ 433 Ultra Fast je rádiomodem novej generácie. Je určený na bezdrôtový prenos dát. Podporuje sériové rozhrania RS232 a RS485 pri prenosových rýchlostiach od 300 b/s do 57600 b/s. Dokáže transparentne prenášať rôzne štandardné protokoly používane v telemetrii, či iných dátových prenosoch.

Fotka rádiomodemu HMZ433 Ultra Fast

 • Pásmo 433 MHz
 • 5 rádiových kanálov
 • FSK modulácia
 • VF výkon 10 dBm
 • Citlivosť -102 dBm
 • RS232, RS485
 • Prenosová rýchlosť až 57600 b/s
 • RSSI
 • Jednoduchá konfigurácia
 • Spojenie bod – bod, bod – multibod
 • Možnosť retranslácie
 • Použitie v telemetrii, dátových prenosoch, v zabezpečovacej technike

Pomocou konfiguračného programu je možné rádiomodem HMZ 433 Ultra Fast ľubovolne nakonfigurovať. Možnosť konfigurácie aj na diaľku. Konfiguračný program pracuje na platformách Windows.

Z rádiomodemov HMZ 433 Ultra Fast sa dá vytvoriť jednak jednoduchá hviezdicová sieť s transparentným prenosom (bod – bod, bod – multibod), a tiež kaskáda hviezdicových sieti s využitím retranslácii.

Schéma komunikácie rádiomodemu HMZ433 Ultra Fast

HMZ 433 Ultra Fast je rádiomodem novej generácie. Je založený na chipe CC1010, v ktorom je implementovaný jednak mikrokontrolér s 8051 jadrom a jednak RF transceiver. Rádiomodem komunikuje s okolím prostredníctvom rozhraní RS232 alebo RS485. Sériové rozhrania sú priamo pripojené k CC1010. Obe sériové rozhrania môžu byť uvedené do „Power down“ režimu. Dáta spracované mikrokontrolérom sú na chipe modulované RF časťou a vysielané anténou do éteru. Chip CC1010 používa FSK moduláciu. Minimum podporných obvodov ako i použitie jediného chipu zvyšuje spoľahlivosť celého rádiomodemu, znižuje nároky na spotrebu, zmenšuje rozmery celého zariadenia a v neposlednom rade znižuje cenu modemu. Vďaka kvalitnému, pružnému a inteligentnému firmvéru je zaručená použiteľnosť rôznych dátových protokolov, efektivita prenosu pri rôznych prenosových rýchlostiach, transparentný prenos dát, sieťový manažment, diaľkovú konfiguráciu parametrov rádiomodemov v sieti, ako i jednoduchý upgrade firmvéru. Súčasťou je konfiguračný softvér, ktorý umožňuje jednoduché a rýchle nakonfigurovanie rádiomodemu, merať signál, zobrazenie štruktúry siete, ukladanie a tlač konfigurácii. HMZ 433 Ultra Fast je tá pravá voľba všade tam, kde je potrebné rýchle vybudovanie spojenia pre prenos dát, a kde je požadovaný vysoký výkon a efektivitu za nízku cenu.

Stiahnite si