Menu

Novinky

« back

next »

 • Spustili sme do prevádzky digitálnu rádiovú sieť Motorola MOTOTRBA pre mestskú políciu v Martine.

  Vďaka zabudovaným príjímačom GPS vo vysielačkách umožňuje sledovať pohyb policajtom priamo na vizualizácii.

 • Ako prvá firma na Slovensku sme inštalovali evakuačný rozlas do cestného tunela Branisko.

  Systém umožňuje operátorom tunela efektívnejšiu evakuáciu ľudí uveznených v tuneli. Viac

Rýchly kontakt

Evakuačný rozhlas

Ako prvý na Slovensku sme inštalovali evakuačný rozhlas do cestného tunela Branisko.

Systém slúži na efektívne riadenie evakuácie v prípade krízových situácií, ktoré môžu v tuneli ľahko nastať. Riadiaci pracovníci ľahko usmernia ľudí v tuneli k najbližším východom a celková bezpečnosť je mnohonásobne vyššia.

Ilustračný obrázok k evakuačnému rozhlasu

Digitální univerzálnosť

Systém Bosch Praesideo je prvý plne digitálny systém verejného ozvučenia a evakuačného rozhlasu. Jedinečná optická sieť umožňuje absolútnu slobodu pri návrhu systému, nerušený zvuk a vysokú úroveň zálohovánia, ktorú nemôžu klasické systémy ponúknuť. Je plne programovateľný a komunikuje s dalšími bezpečnostnými systémami. Systém Praesideo posúva hranice kvality, flexibility a spoľahlivosti.

Škálovateľné riešenie

Decentralizovaná architektúra siete systému Bosch Praesideo umožňuje jednoduché reťazové prepojení. Jednotky môžu byť v konfigurácii celkom ľubovolne pridávané a odstraňované.

Nepretržitá prevádzka

Pro zvýšenú spoľahlivosť je možné systém nakonfigurovať ako zálohovaný okruh. Týmto spôsobom je zaručené, že prevádzka nebude obmedzený ani v prípade prerušenia optického vedenia, čož je nutné pro nepretržitú prevádzku evakuačného rozhlasu.

Certifikováné EVAC

Spoločnosť Bosch Security Systems sa zaviazala k certifikácii. Systém Praesideo je certifikovaný podľa štandardu IEC60849 a BS5839 (časť 8) jedným z nejväčších európských inštitútov, inštitútom TÜV. Je naviac certifikovaný mnohými miestnymi evakuačnými normami.

V súlade s normami EVAC musí byť inľtalácia vykonaná podľa náročných predpisov.

Ilustračný obrázok k evakuačnému rozhlasu

Výhody

 • Jedinečná optická sieť umožňujúca absolutnu slobodu pri návrhu systému
 • Nerušený zvuk
 • Vysoká úroveň zálohovania
 • Plná programovateľnost
 • Komunikácia s dalšími bezpečnostnými okruhmi
 • 28 dynamicky priraďovaných digitálnych audiokanálov
 • Správa digitálnych správ
 • Hudba na pozadí (BGM)
 • Smerovanie do prakticky neobmedzeného počtu zón
 • Aplikácia evakuačného rozhlasu
 • Monitorovanie systému, riadenia, činnosti zosilovačov, mikrofónov
 • Integrita prepojených reproduktorov a samostatných reproduktorov